Właśnie ukazała się nakładem ESSKA i wydawnictwa Springer monografia omawiająca najnowsze sposoby diagnostyki i leczenia niestabilność stawu ramiennego pod redakcją Romana Brzóski, Giuseppe Milano, Pietro Randelliego i Ladidlava Kovačiča. Pośród znamienitych autorów z wielu krajów świata znaleźli się polscy ortopedzi, m.in. prof. Przemysław Lubiatowski, prof. Bartłomiej Kordasiewicz, prezes PTBiŁ i redaktor wydania dr Roman Brzóska oraz członkowie naszego opolsko-głuchołaskiego Zespołu dr Robert Pełka i dr Wojciech Marek. Jesteśmy dumni, że mogliśmy wziąć udział w tej wyjątkowej publikacji.