Szanowni Państwo!

W dniach 28 lutego – 2 marca 2019 roku odbędzie się

na Bloku Operacyjnym NZOZ „Ortopedia” Opole-Głuchołazy, prosektorium

Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Głuchołazach oraz w hotelu „Aspen” w Podlesiu

 

 Kurs Instruktażowy (ICL)

Polskiego Towarzystwa Barku i Łokcia oraz

 Sekcji Barkowej Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego

i Traumatologicznego

Komitet Organizacyjny:

Roman Brzóska – Bielsko Biała

Jarosław Fabiś – Łódź

Krzysztof Hermanowicz – Białystok

Piotr Jancewicz – Białystok

Piotr Kominiak – Szczecin

Arkadiusz Koniarski – Jędrzejów/Częstochowa

Bartłomiej Kordasiewicz – Warszawa/Otwock

Przemysław Lubiatowski – Poznań

Konrad Malinowski – Bełchatów

Bogdan Naszkiewicz – Jasło

Piotr Ogrodowicz – Poznań

Krzysztof Otwinowski – Opole/Głuchołazy

Maciej Pawlak – Gdańsk

Stanisław Pomianowski – Otwock

Robert Pełka – Opole/Głuchołazy

Sławomir Struzik – Warszawa

Joanna Walecka – Poznań

Miejsce konferencji:
Szpital Specjalistyczny MSWiA w Głuchołazach

Hotel Aspen ( Podlesie )

Program:

Wykłady uwzględniające tematy główne: SCR – rekonstrukcja górnej torby stawu ramiennego, LHBT – SCR – rekonstrukcja górnej torby stawu ramiennego z wykorzystaniem ścięgna głowy długiej bicepsa, endoprotezoplastyka anatomiczna i odwrócona stawu ramiennego, terapie biologiczne: PRP, komórki mezenchymalne, łokieć – anatomia i najczęstsze patologie.

Przewidziane są cztery operacje na żywo: SCR, LHBT-SCR, endoprotezoplastyka anatomiczna i odwrócona stawu ramiennego, warsztaty kadawerowe instruktażowe kadawerowe: anatomia artroskopowa stawu barkowego, endoprotezoplastyka anatomiczna i odwrócona (m.in. krótkotrzpieniowa), anatomia artroskopowa i lecznicze procedury artroskopowe stawu łokciowego.

Planujemy ponadto warsztaty kadawerowe dla grupy uczestników obejmujące wykonanie ww. procedur operacyjnych.

W Głuchołazach odbyło się spotkanie założycielskie Polskiego Towarzystwa Barku Łokcia, stąd do tradycji należy zebranie Zarządu Towarzystwa podczas każdych warsztatów. Funkcję Prezesa pełni obecnie dr Roman Brzóska

Tematy sesji wykładowej – klubu dyskusyjnego:

 

 • Ból barku to czasem ból serca – prądy w sercu-czyli historia stymulatora i kardiowertera/defibrylatora – Magdalena Mazurak 15’ (wykład specjalny)
 • SCR – czy istnieje złoty standard? – R. Pełka 10’
 • Dlaczego niektórzy pacjenci z masywnym uszkodzeniem stożka rotatorów mają zachowany pełny i bezbolesny zakres ruchu? – M. Pawlak 10’
 • LHBT – od depresora głowy kości ramiennej do depresora głowy kości ramiennej (od koncepcji Warnera do koncepcji Sano) – K. Hermanowicz 10’
 • Młody pacjent z masywnym uszkodzeniem stożka rotatorów i chorobą zwyrodnieniową stawu ramiennego – standardy światowe a realia polskie – A. Błasiak 10’
 • Zastosowanie przeszczepu rozcięgna mięśnia czworogłowego w nienaprawialnych uszkodzeniach stożka rotatorów – J. Fabiś 15’
 • Patch w rekonstrukcji stożka rotatorów – korzyść uzasadniona ekonomicznie? – P. Kominiak 10’
 • Planowanie przedoperacyjne w TSA i RSA – H. Laprus 10’
 • Endoprotezoplastyka stawu ramiennego w ubytkach i deformacjach panewki łopatki i bliższego końca kości ramiennej – R. Brzóska 10’
 • Czy w RSA zachowywać SSCAP? – B. Naszkiewicz 10’
 • Czy przyszłość w TSA należy do panewek bezcementowych? – A. Kwapisz 10’
 • Jatrogenne zaburzenia wzorca ruchowego po implantacji endoprotezy odwróconej stawu ramiennego – P. Kłaptocz 10’
 • Endoprotezy rewizyjne stawu ramiennego – rozwiązania – M. Kiciński 10’
 • Złamania okołoprotezowe i endoprotezy urazowe stawu ramiennego – S. Struzik 10’
 • Rola artroskopii w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawu łokciowego – K. Otwinowski 10’
 • Artroliza łokcia w przykurczu – B. Kordasiewicz 10’
 • Niestabilność stawu łokciowego – P. Lubiatowski 10’
 • Neuropatia nerwu łokciowego – P. Ogrodowicz 10’
 • Łokieć tenisisty – od metod zachowawczych do leczenia operacyjnego – K. Malinowski 10’
 • Endoprotezoplastyka stawu łokciowego – możliwości i ograniczenia – S. Pomianowski 15’
 • Rola PRP w leczeniu uszkodzeń stożka rotatorów – sen o potędze biologii czy skuteczne narzędzie terapeutyczne? – P. Jancewicz 15’
 • Komórki mezenchymalne – życzeniowe myślenie magiczne vs evidence based medicine? – M. Domżalski 15’

 

Temat wiodący:

 

 • Bark – procedury artroskopowe (dostępy artroskopowe, rekonstrukcja obrąbka stawowego, stabilizacja stawu obojczykowo-barkowego, dekompresja podbarkowa, resekcja barkowego końca obojczykarekonstrukcja stożka rotatorów, itp.) oraz endoprotezoplastyka stawu ramiennego (anatomiczna Eclipse i odwrócona Univers Reverse).
 • Łokieć – procedury artroskopowe i rekonstrukcja więzadłowa.

 

Program ramowy:

28.02.2019 czwartek

1.03.2019 piątek

2.03.2019 soboota

8.00 – 19.00

Kurs kadawerowy – 4 stanowiska  (16 uczestników – procedury artroskopowe barku i endoprotezy stawu ramiennego) 

 

2 grupy 8-osobowe 8.00-13.00 i 14.00-19.00

8.00 – 10.30

Panel wykładowo-dyskusyjny

8.00 – 10.30

Panel wykładowo-dyskusyjny

 

Wykład specjalny

 

 

17.00

Zebranie Zarządu PTBiŁ

10.45 – 16.00

Operacje na żywo – artroskopie (w przerwie prezentacja przypadków z warsztatów z 2017 roku i panel dyskusyjny oraz lunch)

10.45 – 15.30

Operacje na żywo – endoprotezoplastyka (w przerwie panel dyskusyjny oraz lunch)

 

 

16.00 – 18.30

Zajęcia instruktażowe w prosektorium (łokieć i bark)

15.30 – 18.00

Zajęcia instruktażowe w prosektorium (endoprotezy stawu ramiennego)

 

 

18.00

Zakończenie warsztatów

 

Kontakt z Biurem Organizacji ICL PTBiŁ oraz Sekcji Barkowej PTOiTr.:

NZOZ „Ortopedia” Opole-Głuchołazy, ul. Oleska 97; 45-222 Opole; tel. 77 474 32 09

e-mail: ortopedia@ortopedia.opole.pl

Osoba odpowiedzialna: Robert Pełka – kierownik NZOZ „Ortopedia” Opole-Głuchołazy

Kurs kadawerowywspółorganizowany przez Poznań Lab.

Istnieje możliwość dofinansowania dla uczestników ze środków unijnych. Informacja i rejestracja na www.poznanlab.pl

../Zrzut%20ekranu%202019-01-8%20o%2021.37.09.png

Szczegółowy program warsztatów kadawerowych na stronie www.ortopedia.opole.plw zakładce Centrum Edukacji Ortopedycznej oraz www.poznanlab.pl.

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA !

Warsztaty posiadają certyfikat Infarmy o spełnianiu standardów etycznych wynikających z Kodeksu Dobrych Praktyk Przemysłu Farmaceutycznego.

INFARMA_Certyfikat_XIV GWA

 

Kontakt z Biurem Organizacji ICL PTBiŁ oraz Sekcji Barkowej PTOiTr.:

NZOZ „Ortopedia” Opole-Głuchołazy, ul. Oleska 97; 45-222 Opole

Tel. 77 474 32 09

e-mail: ortopedia@ortopedia.opole.pl

Osoba odpowiedzialna: Robert Pełka – kierownik NZOZ „Ortopedia” Opole-Głuchołazy

Koszt uczestnictwa :

500 zł członkowie PTBiŁ

1.000 zł pozostali uczestnicy

Koszt uczestnictwa obejmuje udział wykładach, panelach dyskusyjnych, zajęciach instruktażowych oraz nocleg.

Kolacje oraz część niemerytoryczna płatna osobno, na miejscu w hotelu Aspen.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego (poniżej) oraz wpłatę na konto :

Ortopedia s.c. 67 1090 1649 0000 0001 0566 1421

W tytule przelewu prosimy wpisać „Warsztaty oraz Imię i nazwisko uczestnika”

Kurs kadawerowywspółorganizowany przez Poznań Lab.

Istnieje możliwość dofinansowania dla uczestników ze środków unijnych. Informacja i rejestracja na www.poznanlab.pl

../Zrzut%20ekranu%202019-01-8%20o%2021.37.09.png

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA !

Pobierz formularz rejestracyjny :