Szanowni Państwo!

 W dniach 3-5 marca 2022 roku odbędzie się na Bloku Operacyjnym NZOZ „Ortopedia” Opole-Głuchołazy, prosektorium Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Głuchołazach) oraz w hotelu „Aspen” w Podlesiu

Kurs Instruktażowy (ICL) Polskiego Towarzystwa Barku i Łokcia oraz Sekcji Barkowej PolskiegoTowarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego

Komitet Naukowy:

Adrian Błasiak – Bielsko Biała

Roman Brzóska – Bielsko Biała

Jarosław Fabiś – Łódź

Krzysztof Hermanowicz – Białystok

Piotr Jancewicz – Białystok

Piotr Kominiak – Szczecin

Arkadiusz Koniarski – Częstochowa/Kraków

Bartłomiej Kordasiewicz – Warszawa/Otwock

Marek Kulczyk – Rzeszów

Adam Kwapisz – Łódź

Przemysław Lubiatowski – Poznań

Konrad Malinowski – Bełchatów

Piotr Morasiewicz – Opole

Rafał Namyślak – Opole/Głuchołazy

Bogdan Naszkiewicz – Jasło

Piotr Ogrodowicz – Poznań

Krzysztof Otwinowski – Opole/Głuchołazy

Tomasz Pardała – Kraków

Stanisław Pomianowski – Otwock

Robert Pełka – Opole/Głuchołazy

Sławomir Struzik – Warszawa

Joanna Walecka – Poznań

Miejsce konferencji:
Szpital Specjalistyczny MSWiA w Głuchołazach

Hotel Aspen (Podlesie)

Program:

Wykłady uwzględniające zagadnienia patologii barku, łokcia, rozwoju wirtualnych technologii medycznych i zmian w świecie naznaczonym pandemią COVID 19.

Przewidziane są operacje na żywo: LT transfer z użyciem allograftu ścięgna Achillesa, operacja niestabilności przedniej/tylnej stawu ramiennego z użyciem bone-block z talerza kości biodrowej, artroplastyka łokcia, implantacja endoprotezy anatomicznej i odwróconej; warsztaty instruktażowe kadawerowe: anatomia artroskopowa stawu barkowego oraz stawu łokciowego z procedurami operacyjnymi (m.in. patch w rekonstrukcji stożka rotatorów), endoprotezoplastyka anatomiczna i odwrócona (m.in. krótkotrzpieniowa), warsztaty firmowe.

Planujemy ponadto warsztaty kadawerowe dla grupy uczestników obejmujące wykonanie ww. procedur operacyjnych.

W Głuchołazach odbyło się spotkanie założycielskie Polskiego Towarzystwa Barku Łokcia, stąd do tradycji należy zebranie Zarządu Towarzystwa podczas każdych warsztatów. Funkcję Prezesa pełni obecnie prof. Bartłomiej Kordasiewicz.

Tematy sesji wykładowej – klubu dyskusyjnego:

Bark

1) Czy jest jeszcze miejsce na artroskopię w artrozie stawu ramiennego?  Wskazania, technika – M. Kulczyk

2) Planowanie leczenia operacyjnego TSA/RSA – przełom czy stagnacja koncepcji? – A. Góralczyk

3) Metal-back czy przeszczep kostny w ubytkach kostnych i retrowersji panewki przy RSA (względy biologiczne czy „wygodna” augmentacja metalem?) – M. Kiciński

4) Czy wybierając protezę anatomiczną myślę o ewentualnej rewizji do RSA? – A. Kwapisz

5)  Protezy nasadowe/krótkotrzpieniowe/klasyczny trzpień – wskazania i przeciwskazania – S. Struzik

6) „Houston – mamy problem”- niespodzianki przy endoprotezoplastyce – jak ich unikać i jak sobie z nimi radzić – ekspozycja panewki, uszkodzenia naczyniowe , neuropraksje, złamania panewki/trzonu –  B. Naszkiewicz

7) Aseptyczne obluzowanie protezy – diagnostyka , wskazania , kiedy decyduję się na zabieg? – T.Pardała

8) Transfery mięśniowe w RSA – wskazania, korzyści, zagrożenia – B. Kordasiewicz

9) Czy skala ISIS ma jeszcze znaczenie? – studium rewizjonistyczne – A.Błasiak

10) Wskazania do leczenia operacyjnego w pierwszorazowym zwichnięciu stawu ramiennego – R.Brzóska

11) Wybrane augmentacje w masywnych uszkodzeniach RC – nowe kierunki (biceps, Regenetten, LT transfer) -K.Hermanowicz/R.Namyślak/J.Walecka

12) 22 lata doświadczeń z protezoplastyką barku – J. Fabiś

13) Fakty i mity o znaczeniu klinicznym  na temat „fatty degeneration” – J. Fabiś

Łokieć 

1) Mononeuropatie w obrębie łokcia (diagnostyka różnicowa – łokieć tenisity vs PIN). – P. Ogrodowicz

2) Neuroliza bez lub z transpozycją n. łokciowego – bilans korzyści i strat – P.Kominiak

3) Przewlekła niestabilność stawu łokciowego – co bezwzględnie należy leczyć operacyjnie? – P. Lubiatowski

4) Proteza KPS stawu promieniowo-ramiennego – wskazania i technika – S. Pomianowski

Wykłady specjalne:

Niebajki robotów – wykorzystanie technik RSQ w ortopedii barku i łokcia. B. Lubiatowski

Socjologia epidemii. M. Wróblewski

Omówienie wyników leczenia pacjentów operowanych podczas XIV GWA w 2019 roku – M. Kuśnierkiewicz

Program Kursu Kadawerowego (współorganizowany z Poznań Lab)

Temat wiodący:

Bark – procedury artroskopowe (dostępy artroskopowe, rekonstrukcja obrąbka stawowego, stabilizacja stawu obojczykowo-barkowego, dekompresja podbarkowa, resekcja barkowego końca obojczyka, rekonstrukcja stożka rotatorów, itp.) oraz endoprotezoplastyka stawu ramiennego (anatomiczna i odwrócona), ew. operacja Latarjeta.

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY ZNAJDZIESZ TUTAJ: XV GWA – program szczegółowy

Miejsce: Centrum Edukacji Ortopedycznej NZOZ „Ortopedia” Opole – Prosektorium Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Głuchołazach 

Termin – 4 marca 2022 (czwartekek)

Godziny: 8.30-13.00 – I grupa, 14.00-18.30 – II grupa

4 stanowiska – 2 osoby do każdego ze stanowisk ( łącznie 16 osób); 8 preparatów barków ludzkich

Instruktorzy przydzieleni do stanowisk.

Każde stanowisko składa się ze stolika sekcyjnego oraz wieży artroskopowej z systemem motorowym oraz zestawami instrumentariów do procedur, będących tematami szkolenia – podmiot odpowiedzialny Arthrex Polska (kontakt – Maciej Borowiec).

Kierownik naukowy kursu: prof. B. Kordasiewicz

Instruktorzy: R. Brzóska, A. Koniarski, K.Otwinowski, A. Błasiak, R.Namyślak, R.Pełka

Kontakt z Biurem Organizacji ICL PTBiŁ  oraz Sekcji Barkowej PTOiTr.:

NZOZ „Ortopedia” Opole-Głuchołazy, ul. Oleska 97; 45-222 Opole

Tel. 77 474 32 09

e-mail: XV.GluWarArt@gmail.com

Osoba odpowiedzialna: Robert Pełka – kierownik NZOZ „Ortopedia” Opole-Głuchołazy

Koszt uczestnictwa (obejmuje udział w Warsztatach, zakwaterowanie, wyżywienie):

  • 750 zł członkowie PTBiŁ
  • 1500 zł pozostali uczestnicy
  • Kurs kadawerowy (płatny osobno) – rejestracja i koszt na stronie: www.poznanlab.pl

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego (na dole strony) oraz wpłatę na konto :

Ortopedia S.C. 67 1090 1649 0000 0001 0566 1421

 W tytule przelewu prosimy wpisać „Warsztaty oraz imię i nazwisko uczestnika”

Ilość  miejsc ograniczona !

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY : FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY_XV GWA