dr. hab. n. med. Piotr Morasiewicz profesor UO,
specjalista ortopeda – traumatolog
Od 01.10.2015 do 30.09.2020 Adiunkt w Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu ruchu Uniwersytetu
medycznego we Wrocławiu.
Od 15.05.2015 do 30.09.2020 Starszy asystent w Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu ruchu USZK we
Wrocławiu.
Od 01.10.2020 Kierownik Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Instytut Nauk Medycznych,
Uniwersytet Opolski.
Od 01.10.2020 Kierownik pododdziału ortopedii dziecięcej i rehabilitacji, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w
Opolu.

Specjalizuję się w leczeniu metodą Ilizarowa (wydłużanie i korekcji osi kończyn, leczenie stawów rzekomych,
artrodezy, nisi wzrost, złamania otwarte, złamania wieloodłamowe, ubytki i defekty kostne, transport
kostny). Specjalizuję się w ortopedii dziecięcej (leczenie operacyjne i zachowawcze między innymi leczenie
zniekształceń kończyn – epifizjodeza, dysplazja stawu biodrowego, stopa końsko-szpotawa, zwichnięcie
biodra, MPD, jałowe martwice, ch. Perthesa, złuszczenie głowy kości udowej, przykurcze stawów o różnej
etiologii, ch. Blounta, ch. Olliera). Zajmuję się operacyjnym i zachowawczym leczeniem chorób i urazów
narządu ruchu dorosłych i dzieci. Wykonuję USG narządu ruchu również USG bioder dziecięcych wg Grafa.

Staże:
1. Laureat stypednium im. Niedzierskiego – staż zagraniczny w PALEY INSITUTE , West Palm Bach, USA.
10-21.10.2016
2. Laureat stypendium Fundacji Kościuszkowskiej – staż zagraniczny w PALEY INSITUTE, West Palm
Bach, USA. 17.09 -16.11.2018
3. Staż zagraniczny w Mangioni Hospital, Lecco, Włochy. 04.03-22.03.2019
Nagrody i wyróżnienia:
– 18.09.2010 NAGRODA I STOPNIA PTOITR za Prezentację Plakatu „Odległe wyniki leczenia wrodzonego
skrócenia kończyny dolnej metodą Ilizarowa”
– 2019: Dwie nagrody zespołowe I stopnia Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu za osiągnięcia
naukowe

P.M. Publikacje i referaty