Nasze Centrum Medyczne w osobach dr Doroty Kurowskiej-Ledwig oraz Piel. Danuty Sowy wspiera dzisiejszą akcję Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu „Kochaj serce(m)”.
Zapraszamy