Kierownik Bloku Operacyjnego

Specjalista pielęgniarstwa operacyjnego