Dr Krzysztof Otwinowski z Naszego Zespołu, Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Artroskopowego i Komitetu Organizacyjnego IV Zjazdu PTArtro we Wrocławiu przyczynił się do sukcesu długo wyczekiwanej konferencji, biorąc aktywny udział w jej przygotowaniu, moderując sesje naukowe, prezentując kilka wykładów i prowadząc warsztaty kadawerowe. Jesteśmy dumni z Jego osiągnięć i gratulujemy pracowitej kadencji w Towarzystwie.