Nasza reprezentacja: Robert Pełka, Krzysztof Otwinowski i Maciej Kuśnierkiewicz na 42 Zjeździe Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego w Krakowie. Od 19 do 22 września 2018 roku w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie obradowało i dzieliło się wiedzą ponad 1500 lekarzy ortopedów.
Dr Robert Pełka wygłosił podczas sobotniej sesji wykład przedstawiający konsensus postępowania w pierwszorazowych zwichnięciach stawu ramiennego.
Z dumą informujemy, iż po głosowaniu na Walnym Zebraniu członków PTOiT będzie w latach 2019-2020 uczestniczył w pracach Sądu Koleżeńskiego Towarzystwa.
Gościem specjalnym Zjazdu był pan Jerzy Owsiak, zaangażowany dzięki swojej Fundacji w leczenie dzieci z wrodzonymi wadami kończyn.

  

   

Leave a Comment