Dr Robert Pełka w Shoulder Arthoplasty Visitation Center Deputy Synthes Institute TOS

W dniach 25-26 kwietnia dr Robert Pełka uczestniczył w warsztatach z endoprotezoplastyki stawu ramiennego w Shoulder Arthroplasty Visitation Center DePuy Synthes Institute TOS w Rydze. Szkolenie obejmowało udział w operacjach, wymianę doświadczeń i dokonalenie technik na zasadzie bezpośredniego kontaktu z instruktorem. Na zdjęciach Dr Modris Ciems – dyrektor TOS, Dr Aigars Vugulis – kierownik naukowy…

Więcej