10 marca 2018 roku w Auli Audytoryjnej Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej odbyło się długo oczekiwane, historyczne spotkanie lekarzy ortopedów z fizjoterapeutami. Po raz pierwszy zorganizowano sesję szkoleniowo-dydaktyczną przygotowaną przez Oddział Opolski Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii oraz Polskiego Towarzystwo Ortopedycznego i Traumatologicznego, podczas której omówiono kwestie leczenia niestabilności stawu ramiennego oraz uszkodzeń więzadła krzyżowego przedniego i postępowania pooperacyjnego na podstawie wybranych protokółów rehabilitacji na świecie. Efektem spotkania jest propozycja utworzenia standardów w celu ujednolicenia postępowania.

Wykłady wygłosili lekarze naszego Zespołu: Robert Pełka. Krzysztof Otwinowski, Rafał Namyślak i Maciej Kuśnierkiewicz, a także fizjoterapeuci z WWFiF PO: dr Marcin Krajczy i dr Jacek Łuniewski oraz gość zaproszony mgr Patryk Kłaptocz ze ŚUM w Katowicach.
O randze wydarzenia świadczy udział konsultantów wojewódzkich (w dziedzinie ortopedii i fizjoterapii) oraz konsultanta krajowego w dziedzinie fizjoterapii. Na gościnnym Wydziale WFiF Politechniki Opolskiej spotkało się wielu specjalistów fizjoterapii, fizjoterapeutów, specjalistów i specjalizantów w dziedzinie ortopedii, a także szerokie grono studentów Instytutu Fizjoterapii WWFiF oraz Wydziału Lekarskiego UO.

 

 

Leave a Comment