Kongres ESSKA-ESA

Nasi Ortopedzi biorą udział w Kongresie ESSKA-ESA Meeting w Krakowie (European Society for Sports Traumatology, Knee Surgery and Arthroscopy). Pośród europejskich ortopedycznych sław, prelegentem będzie dr. Robert Pełka.     http://www.esa2017.pl/wp-content/uploads/2017/09/ESA_Schedule.pdf pobierz program  

Więcej